Provozní řád a bezpečnost v Pluto Kafé


  • Herna je určena pro děti ve věku 0 - 12 let a je rozdělena do zón podle obtížnosti.
  • Všechny děti musí být doprovázeny zodpovědnou dospělou osobou, která za ně plně odpovídá po celou dobu pobytu.

           Doprovodem se rozumí osoba starší 18 let.

  • Za případné úrazy dětí způsobené jejich nebezpečným chováním plně zodpovídá doprovázející osoba. Vedení společnosti nemůže nést zodpovědnost za tyto úrazy.
  • Nedodržení pravidel herny a agresivní chování dětí opravňuje personál k vykázání návštěvníka z herny bez nároku na vrácení vstupného.
  • Do čisté zóny herny je vstup povolen pouze bez bot, z hygienických důvodů je třeba mít ponožky.
  • Konzumovat lze pouze jídlo a pití zakoupené v Pluto Kafé, s výjimkou kojenecké stravy a potravin pro osoby se speciálními dietetickými požadavky a alergiemi.
  • Konzumace jídla, pití, sladkostí, žvýkaček je v čisté zóně herny zakázána.
  • Celý prostor kavárny - herny je nekuřácký, platí zákaz vstupu zvířat.
  • Vstup do herny je zpoplatněn (viz.ceník), pro doprovod je zdarma.
  • Vstupem do herny uznávají návštěvníci provozní řád a všeobecné obchodní podmínky herny Pluto Kafé.

Pluto Kafé, Henningsdorfská 1037, 278 01, Kralupy nad Vltavou

Odpovědná osoba: Markéta Labíková tel: 603462307